hoonete tehnosüsteemide projekteerimine

Teenused

Tehnosüsteemide projekteerimine ja konsulatatsioon
Go to KÜTTESÜSTEEMID

KÜTTESÜSTEEMID

Hoonete küttesüsteemide projekteerimine. Põrand-, õhk-, kiirgus- ja radiaatorküttesüsteemid

Go to Ventilatsioon

Ventilatsioon

Erinevate ventilatsioonisüsteemide projekteerimine, Väljatõmbe- ja soojustagastusega ventilatsioonisüsteemid, kohtäratõmbed.

Go to Jahutus

Jahutus

Hoonete jahutussüsteemide projekeerimine. Tsentraalsed lokaalsed jahutussüsteemid

Go to veevarustus ja kanalisatsioon

veevarustus ja kanalisatsioon

Hoonete veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimine, kooskõlastamine. Kohaliku vee-ettevõttega liitumine