25/10/2017

Küttesüsteemid

Pakume hoonete küttesüsteemide ja soojussõlmede projekteerimist erinevates liikides:

  • radiaatorküte
  • põrandküte
  • õhkküte
  • kiirgusküte

Vastavalt soojusallikatele:

  • maasoojus (horisontaal- ja vertikaalkollektor)
  • kaugküte (vastavalt kohaliku soojusettevõtte tingimustele)
  • õhk-soojuspumbad